מצלמה
בשידור חי

052-5111000

צלצל עכשיו עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע

151) כלי שייט "B" ומציג את האורות של תמונה "1" מבחין בספינה "I" המציגה את האורות בתמונה "17" וקיימת סכנת התנגשות ביניהם, מה הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. B תפנה דרך, מפרשית מפנה לכלי שייט גורר.

 • ב. I תפנה דרך, גורר נחשב לממוכן, ולכן תפנה.

 • ג. B תפנה דרך, נחשבת לכלי שייט משיג ועובר.

 • ד. B תמשיך בקורס, I תשנה מהירות.

152) כלי שייט "G" רואה את כלי שייט "O", שני כלי השייט מציגים אורות שבתמונה "15". כיצד יפעלו כלי השייט? (שאלת חובה)

 • א. כל אחד פונה ימינה על מנת למנוע התנגשות.

 • ב. כל אחד פונה שמאלה על מנת למנוע התנגשות.

 • ג. "G" מפנה ל- "O".

 • ד. "O" מפנה ל- "G".

153) "K" מבחינה מול החרטום בכלי שייט "C" המניפה על התורן מצד ימין את דגל ישראל ומצד שמאל את הדגל שבתמונה "106". שני כלי השייט ממוכנים. כיצד יפעלו כלי השייט? (שאלת חובה)

 • א. "K" חייב לגשת ל- "C" מכיוון שכלי השייט נמצא במצוקה.

 • ב. "C" מסמן שזרק עוגן , ומחכה לנתב על מנת להיכנס לנמל. "K" יפנה דרך.

 • ג. שני כלי השייט יפנו ימינה על מנת לעבור בצד שמאל של כלי השייט השני.

 • ד. שני כלי השייט יפנו שמאלה על מנת לעבור בצד ימין של כלי השייט השני.

154) כלי שייט "H" המניף על התורן את הצורות מתמונה "80", מבחין בכלי שייט "P" המניף על התורן את אותה הצורה. כיצד יפעלו כלי השייט? (שאלת חובה)

 • א. כל אחד פונה ימינה.

 • ב. כל אחד פונה שמאלה.

 • ג. זה מצב שלא מוגדר בחוק, ולכן כל כלי שייט יעשה כמיטב יכולתו למנוע התנגשות.

 • ד. אף תשובה לא נכונה.

155) בהפלגת לילה אתה מבחין מול חרטום ספינתך בכלי שיט המציג אורות כמתואר בתמונה מס. 1. מהי הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. זו סירת מנוע קטנה במצב של "חרטום מול חרטום" מולי. שנינו צריכים לפנות כל אחד לימינו.

 • ב. זוהי סירת נתב שאיננה בתפקיד ברגע זה. לא נדרשת שום פעולה.

 • ג. זוהי מפרשית, ואני צריך לפנות לה דרך, ימינה.

 • ד. זוהי סירת דייג הגוררת חוט חכות. אפנה שמאלה רחוק מהחוט הזה.

156) המפה (מספר קטלוגי 1000) מחולקת ל - 5 מפות שונות בקנה מידה שונה. לאיזה מהמפות יש את קנה המידה הגדול ביותר (פירוט מקסימלי)?

 • א. מפת מפרץ חיפה.

 • ב. מרינה הרצליה.

 • ג. נמל חדרה.

 • ד. הכניסה לנמל קישון.

157) מה פירושו של דגל קוד שבתמונה 98? (שאלת חובה)

 • א. "אני פורקת, טוענת או נושאת חומרים מסוכנים".

 • ב. "יש לי צוללים במים. התרחק ממני" (לפחות 200 מ').

 • ג. "אנייתי בריאה ואני מבקשת פעולה חופשית בנמל".

 • ד. "יש נתב על סיפוני".

158) מה פירושו של דגל קוד שבתמונה 95?

 • א. "יש נתב על סיפוני".

 • ב. "אני פורקת, טוענת או נושאת חומרים מסוכנים".

 • ג. "אני מפעילה צוללים. התרחק ממני (לפחות 200 מ').

 • ד. "אנייתי בריאה ואני מבקשת פעולה חופשית בנמל".

159) זיהית אותות מצוקה מכלי שיט בתחום ראייתך. באיזה מקרים אתה לא חייב לגשת ולסייע לאותו כלי שיט?

 • א. כשמדובר בכלי שיט שהדגל שלו הוא של מדינת אויב.

 • ב. כשנשקפת סכנה רבה לכלי השיט שלך ולאנשים שעליו כתוצאה ממתן סיוע באותן נסיבות.

 • ג. כשמדובר בהצלת מספר אנשים גדול יותר משיכול כלי השיט שלך להכיל.

 • ד. כל התשובות נכונות.

160) בכניסה למרינה הרצליה מופיע המספר 46 מה מסמן מספר זה?

 • א. שעומק המים במקום זה בשיא השפל יהיה 4 מטרים ו- 60 ס"מ.

 • ב. שהעומק המים במקום זה בשיא הגאות יהיה 4 מטרים ו- 60 ס"מ.

 • ג. העומק בכניסה משתנה בין 4 מטר לבין 4 מטרים ו- 60 ס"מ.

 • ד. זהו רוחב התעלה בכניסה למרינה בין 2 שוברי הגלים 4 מטרים ו- 60 ס"מ.