מצלמה
בשידור חי

052-5111000

צלצל עכשיו עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע

181) בעת ביצוע הנשמה מלאכותית לאדם שטבע ישנן מספר פעולות חיוניות שחייבים לבצע. איזה פעולה אין צורך לבצע?

 • א. לסתום את נחירי אפו.

 • ב. להשכיב את המונשם על גבו ("אפרקדן").

 • ג. להוציא את המים מריאותיו.

 • ד. לתמוך את עורפו בחפץ רך (כמו שמיכה, למשל).

182) כיצד יש לנהוג כאשר מפליגים בסמוך לאזור סגור שבו מתקיים מטווח באש חיה ע"י צה"ל?

 • א. יש להתרחק שלושה מיילים.

 • ב. יש להתרחק ארבעה מיילים (לפי הרשום ברישיון השיט).

 • ג. אין חשיבות למרחק: קצין המטווח יפסיק מייד את הירי כשכלי שיט נכנס לאזור הירי.

 • ד. אסור לכלי שיט להיכנס לאזור שהוגדר כאזור סגור.

183) מי רשאי להשיט אופנוע ים?

 • א. משיט 11 שהוסמך אחרי עמידה במבחנים (עיוני ומעשי).

 • ב. אדם היושב במושב המשיט על האופנוע ומאחוריו יושב משיט מוסמך.

 • ג. כל משיט 60-30 שהוסמך להשיט ספינה (מ- 7 עד 24 מטרים).

 • ד. כל התשובות נכונות.

184) מהו אורך חבל העוגן שנידרש לשחרר כשמטילים עוגן במים שעומקם 6 מטרים בכלי שיט קטן, במזג אוויר סוער?

 • א. מאחר ויש לך 70 מטרים חבל קשורים לעוגן תצטרך להשתמש בחבל זה ולהוסיף לו עוד לפחות – 15 מטרים חבל.

 • ב. במזג אוויר סוער די ב- 12 מטרים חבל: פי 2 מעומק המים.

 • ג. בערך 13 מטרים, שנהיה בטוחים שהעוגן הגיע לקרקעית.

 • ד. בערך 40 מטרים.

185) פרצה דליקה בחבית של שמן שהייתה קשורה בחרטום הספינה. עשן כבד מכסה את כל הספינה. תאר את הפעולות הדרושות במקרה זה.

 • א. אל תבזבז זמן יקר בהפניית הספינה השתמש בהרבה מים מהים.

 • ב. הפניית החרטום מול הרוח, לקירור האזור. כיבוי השריפה במים או בגז CO2.

 • ג. עצירת הספינה, השלכת החבית הבוערת לים, ו"בריחה" זריזה מהמקום!

 • ד. הפניית הירכתיים לרוח לסילוק העשן מהספינה, כבוי השריפה בקצף או אבקה.

186) אדם שהפליג אתך בספינה, נחבט בראשו בחזקה, התחיל דימום חזק והוא נכנס למצב של הלם, (SHOCK). מהו הטיפול הראשוני הנדרש במצב זה (פרט לחבישת ראשו)?

 • א. השכבת הנפגע בצל, קירור גופו במים קרים, השקייתו בהרבה נוזלים.

 • ב. ביצוע מיידי של הנשמה מלאכותית מפה לפה.

 • ג. לבדוק דופק ונשימה, לבצע עיסוי לב אם נדרש.

 • ד. לשמור על חום גופו (בשמיכה, למשל) ופנוי מהיר לטיפול רפואי בחוף.

187) אתה רוצה לגרור בספינה שלך (שאורכה 8 מ') ספינה אחרת בגודל דומה, בגרירה מהירכתיים. היכן תקשור את החבל אצלך והיכן בספינה הנגררת?

 • א. אקשור אותו אצלי בזקף ימין בירכתיים ובנגררת בזקף שמאל בחרטום.

 • ב. בכל קצה של חבל הגרירה אצור "משולש" שיולבש על שני זקפים (או מובילים) בירכתיים שלי והמשולש השני על שני זקפים בחרטום הנגררת.

 • ג. אקשור אצלי במעקה הירכתיים ובנגררת במעקה החרטום.

 • ד. מקום הקשירה איננו חשוב כל דבר שיחזיק את הלחץ.

188) ברצונך להכין בספינתך חבל שישמש בעיקר לגרירה. באיזה סוג חבל תבחר?

 • א. בחבל ניילון.

 • ב. בחבל קנבוס.

 • ג. בחבל דקרון.

 • ד. בכבל פלדה מגולוון.

189) כשאתה מתדלק את ספינתך ברציף המרינה. למה יש לשים לב במיוחד?

 • א. שאיפסו את המונה של המשאבה לפני תחילת התדלוק.

 • ב. שלא יגבו ממך מחיר מופרז עבור הדלק.

 • ג. שהנפת את הדגל D המזהיר מפני "טעינת או פריקת חומרים מסוכנים".

 • ד. שפיית צינור התדלוק הוכנסה לפתח של מיכל הדלק, שלא יעשנו בקרבת הספינה ושלא יישפך דלק לסיפון או לים.

190) למי מבין האנשים הרשומים מטה מותר להשיט סירת מנוע עוצמה א'?

 • א. לאדם שמלאו לו 18 שנים ובעלי הסירה הרשו לו להשיטה.

 • ב. לאדם שמלאו לו 17 שנים ויש לו רשיון 11 להשיט אופנוע ים.

 • ג. לאדם שמלאו לו 16 שנים ואיתו בסירה יש משיט 12 מוסמך.

 • ד. כל התשובות נכונות.