מצלמה
בשידור חי

052-5111000

צלצל עכשיו עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע

201) תוך כדי הפלגה נפל אחד הנוסעים למים. מה תהיה פעולתך הראשונה?

 • א. אזרוק גלגל הצלה לכיוון האדם שבמים.

 • ב. אצעק "אדם בים" ואבקש לשמור קשר עין עם האדם שנפל.

 • ג. אבקש עזרה בכל דרך אפשרית מכלי שייט בסביבה.

 • ד. "מנטרל" פעולת המנוע, אסובב את ההגה לכיוון נפילת האדם וארחיק ירכתיים.

202) בעת השטת סירת מנוע ולאחר שפנית לאחד הנוסעים היושבים מאחוריך, דומם המנוע ואינך יכול להתניעו מחדש. מה תהיה פעולתך הראשונה?

 • א. אזרוק עוגן בכדי לא להיסחף.

 • ב. אבדוק באם מערכת ההצתה נרטבה.

 • ג. אבדוק באם המדומם חירום במקומו.

 • ד. אקרא לעזרה.

203) מה יהיה כיוון הרוח סביב שקע ברומטרי מזרח בים התיכון?

 • א. עם כיוון השעון.

 • ב. נגד כיוון השעון.

 • ג. ממרכז הרמה בניצב החוצה.

 • ד. מחוץ לרמה בניצב פנימה.

204) ניתן למצוא את מקומך בים בעזרת:

 • א. 2 כיווני מצפן לשתי נקודות ידועות בחוף

 • ב. כיוון לנקודה בחוף ועומק המים.

 • ג. כיוון לנקודה בחוף וטווח לנקודה.

 • ד. טווח לחוף ועומק המים.

205) אתה נמצא בכנרת ליד חוף גינוסר, מתחילה רוח צפון מערבית חזקה והמנוע דמם, אתה נסחף לכיוון:

 • א. עין גב.

 • ב. המושבה כנרת.

 • ג. חוף כפר נחום.

 • ד. חוף הלונה גל.

206) מה יציג ביום כלי שייט ממוכן הגורר כלי שייט אחר, כשאורך המשך עד 150 מטרים?

 • א. מעוין שחור.

 • ב. שני משולשים שחורים, (קודקוד מול קודקוד).

 • ג. כדור שחור בחרטום.

 • ד. אין צורך בסימון.

207) מפרשית (G) מבחינה בספינה ממונעת (E) המציגה סימן יום כמתואר בתמונה 84, מהי הפעולה הנדרשת?

 • א. G מפנה ל - E, מפרשית מפנה לדייג.

 • ב. G מפנה ל - E, מפרשית במפנה שמאלי מפנה דרך.

 • ג. E מוגבל מפאת השוקע שלו, G יפנה לו דרך.

 • ד. אין סכנת התנגשות.

208) ספינת מנוע (J) המציגה סימן יום כמתואר בתמונה 80, מבחינה במפרשית (N) המציגה סימן יום כמתואר בתמונה 82, מהי הפעולה הנדרשת?

 • א. N מפנה ל - J, ממונע מפנה לכלי שייט שאין עליו שליטה.

 • ב. N מפנה ל - J, הרואה מימין מפנה דרך.

 • ג. J ו- N יכולים להמשיך כל אחד בדרכו. אין סכנת התנגשות.

 • ד. J מפנה ל - N, ממונע מפנה למפרשית.

209) ספינת מנוע (K) הנמצאת בדרך. מניפה דגל כמתואר בתמונה 95. אתה על סירה ממונעת (F). מהי הפעולה הנדרשת?

 • א. K מפנה ל- F, כי היא כלי שייט מהיר יותר.

 • ב. K מפנה ל- F כי F מימינה.

 • ג. F מפנה ל- K ומתרחק כי K נושא חומרים מסוכנים.

 • ד. F ממשיכה בקורס ומהירות כי K עוסקת בצלילה.

210) כלי שייט F מפליג בערפל ומשמיע אות קולי שבתמונה 112, ושומע לפני החרטום את כלי שייט N המשמיע את אותו אות קולי. כיצד עליו (F) לפעול?

 • א. חרטום מול חרטום כל אחד פונה ימינה.

 • ב. חרטום מול חרטום כל אחד פונה שמאלה.

 • ג. על פי חוקי הדרך במקרה זה עליו להוריד מהירות או לעצור או להפליג לאחור עד שסכנת ההתנגשות חולפת.

 • ד. עליו לזרוק עוגן מיד.