מצלמה
בשידור חי

052-5111000

צלצל עכשיו עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע

201) בעת השטת סירת מנוע ולאחר שפנית לאחד הנוסעים היושבים מאחוריך, דומם המנוע ואינך יכול להתניעו מחדש. מה תהיה פעולתך הראשונה?

 • א. אזרוק עוגן בכדי לא להיסחף.

 • ב. אבדוק באם מערכת ההצתה נרטבה.

 • ג. אבדוק באם המדומם חירום במקומו.

 • ד. אקרא לעזרה.

202) מה יהיה כיוון הרוח סביב שקע ברומטרי מזרח בים התיכון?

 • א. עם כיוון השעון.

 • ב. נגד כיוון השעון.

 • ג. ממרכז הרמה בניצב החוצה.

 • ד. מחוץ לרמה בניצב פנימה.

203) ניתן למצוא את מקומך בים בעזרת:

 • א. 2 כיווני מצפן לשתי נקודות ידועות בחוף

 • ב. כיוון לנקודה בחוף ועומק המים.

 • ג. כיוון לנקודה בחוף וטווח לנקודה.

 • ד. טווח לחוף ועומק המים.

204) אתה נמצא בכנרת ליד חוף גינוסר, מתחילה רוח צפון מערבית חזקה והמנוע דמם, אתה נסחף לכיוון:

 • א. עין גב.

 • ב. המושבה כנרת.

 • ג. חוף כפר נחום.

 • ד. חוף הלונה גל.

205) מה יציג ביום כלי שייט ממוכן הגורר כלי שייט אחר, כשאורך המשך עד 150 מטרים?

 • א. מעוין שחור.

 • ב. שני משולשים שחורים, (קודקוד מול קודקוד).

 • ג. כדור שחור בחרטום.

 • ד. אין צורך בסימון.

206) מפרשית (G) מבחינה בספינה ממונעת (E) המציגה סימן יום כמתואר בתמונה 84, מהי הפעולה הנדרשת?

 • א. G מפנה ל - E, מפרשית מפנה לדייג.

 • ב. G מפנה ל - E, מפרשית במפנה שמאלי מפנה דרך.

 • ג. E מוגבל מפאת השוקע שלו, G יפנה לו דרך.

 • ד. אין סכנת התנגשות.

207) ספינת מנוע (J) המציגה סימן יום כמתואר בתמונה 80, מבחינה במפרשית (N) המציגה סימן יום כמתואר בתמונה 82, מהי הפעולה הנדרשת?

 • א. N מפנה ל - J, ממונע מפנה לכלי שייט שאין עליו שליטה.

 • ב. N מפנה ל - J, הרואה מימין מפנה דרך.

 • ג. J ו- N יכולים להמשיך כל אחד בדרכו. אין סכנת התנגשות.

 • ד. J מפנה ל - N, ממונע מפנה למפרשית.

208) ספינת מנוע (K) הנמצאת בדרך. מניפה דגל כמתואר בתמונה 95. אתה על סירה ממונעת (F). מהי הפעולה הנדרשת?

 • א. K מפנה ל- F, כי היא כלי שייט מהיר יותר.

 • ב. K מפנה ל- F כי F מימינה.

 • ג. F מפנה ל- K ומתרחק כי K נושא חומרים מסוכנים.

 • ד. F ממשיכה בקורס ומהירות כי K עוסקת בצלילה.

209) כלי שייט F מפליג בערפל ומשמיע אות קולי שבתמונה 112, ושומע לפני החרטום את כלי שייט N המשמיע את אותו אות קולי. כיצד עליו (F) לפעול?

 • א. חרטום מול חרטום כל אחד פונה ימינה.

 • ב. חרטום מול חרטום כל אחד פונה שמאלה.

 • ג. על פי חוקי הדרך במקרה זה עליו להוריד מהירות או לעצור או להפליג לאחור עד שסכנת ההתנגשות חולפת.

 • ד. עליו לזרוק עוגן מיד.

210) משמאל לחרטום הסירה (כ- 50 מעלות), ראית אורות כמתואר בתמונה 14, מה תהיה פעולתך?

 • א. אני מפנה ימינה, זוהי סירת נתב החוצה אותי משמאל לימין.

 • ב. אין צורך לנקוט כל פעולה כלי שייט אעבור לפני חרטומה בביטחה.

 • ג. אני מפנה שמאלה, זוהי מפרשית גדולה החוצה אותי משמאל לימין.

 • ד. אני שומר על קורס ומהירות, זוהי מפרשית שהפעילה מנוע וחייבת לפנות לי דרך, כי אני מימינה.