מצלמה
בשידור חי

052-5111000

צלצל עכשיו עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע

221) אתה בסירת מנוע (H), לשמאלך כלי שייט (L) עם סימן המתואר בתמונה 86. מהי הפעולה הנדרשת?

  • א. H מפנה ל- L כי L עוסקת בדייג.

  • ב. H מפנה ל- L, כי L גוררת משך שאורכו יותר מ- 200 מטרים.

  • ג. אתה מפנה ל- L, כי L מוגבלת בכושרה לתמרן, בגלל הנגררת שלה.

  • ד. L מפנה ל- H כי H מימינה.

222) אתה בסירת מנוע (J), לשמאלך כלי שייט (N) עם סימון כמתואר בתמונה 79. מהי הפעולה נדרשת?

  • א. J מפנה ל - N, כי N גוררת משך שאורכו יותר מ - 200 מטרים.

  • ב. J מפנה ל - N כי N , מוגבלת בכושרה לתמרן.

  • ג. N מפנה ל - J כי J מימינה.

  • ד. J מפנה ל - N, כי N עוסקת בדייג.