מצלמה
בשידור חי

052-5111000

צלצל עכשיו עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע

221) מימין לחרטום סירתך (כ - 50 מעלות) בטווח של 1 מיל ראית כלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 67, מה תהיה פעולתך?

 • א. אני מפנה דרך ימינה, זוהי אוניה המוגבלת בכושרה לתמרן מפאת עיסוקה - מפליגה ימינה.

 • ב. אני מפנה דרך ימינה, זוהי ספינת דייג (מכמורתן) המפליג ימינה.

 • ג. אני ממשיך בקורס ובמהירות שלי, אין סכנת התנגשות.

 • ד. אני מפנה דרך שמאלה, זו ספינת דייג עם ציוד שאורכו מעל 150 מטרים (לכיוון ימין).

222) אתה בסירת מנוע (H), לשמאלך כלי שייט (L) עם סימן המתואר בתמונה 86. מהי הפעולה הנדרשת?

 • א. H מפנה ל- L כי L עוסקת בדייג.

 • ב. H מפנה ל- L, כי L גוררת משך שאורכו יותר מ- 200 מטרים.

 • ג. אתה מפנה ל- L, כי L מוגבלת בכושרה לתמרן, בגלל הנגררת שלה.

 • ד. L מפנה ל- H כי H מימינה.

223) אתה בסירת מנוע (J), לשמאלך כלי שייט (N) עם סימון כמתואר בתמונה 79. מהי הפעולה נדרשת?

 • א. J מפנה ל - N, כי N גוררת משך שאורכו יותר מ - 200 מטרים.

 • ב. J מפנה ל - N כי N , מוגבלת בכושרה לתמרן.

 • ג. N מפנה ל - J כי J מימינה.

 • ד. J מפנה ל - N, כי N עוסקת בדייג.