מצלמה
בשידור חי

052-5111000

צלצל עכשיו עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע

141) שוקע ספינתך 2.5 מטרים בזמן שפל מרבי ומדדת עומק של 16 מטרים (במד עומק הדי) מהוא העומק שתראה במפה באתרך?

 • א. 16 מטרים.

 • ב. 18.5 מטרים.

 • ג. 13.5 מטרים.

 • ד. 17.5 מטרים.

142) אתה נמצא בגאות של 1.5 מטרים, מד העומק מראה 19 מטרים ואילו במפה מופיע 20 מטרים בהנחה שמד העומק מדויק, מהוא שוקע ספינתך?

 • א. 1.5 מטרים.

 • ב. 2.5 מטרים.

 • ג. 1 מטרים.

 • ד. 3.5 מטרים.

143) מתחת לשדרית הספינה מותקן מד עומק ובצג קוראים 6 מטרים, שוקע הספינה 2 מטרים, יש גאות של 1 מטר מהוא עומק המים שיופיע באותו מקום במפה?

 • א. 5.5 מטרים.

 • ב. 6 מטרים.

 • ג. 7 מטרים.

 • ד. 9 מטרים.

144) בזמן שפל מדדת את עומק המים בעזרת חבל וקבלת 8 מטרים, מהוא העומק מתחת לשדרית (KEEL) אם השוקע שלך הוא 1.6 מטר והמרחק בין הסיפון לפני המים הוא 1 מטר?

 • א. 6.4 מטרים.

 • ב. 5.4 מטרים.

 • ג. 4.4 מטרים.

 • ד. 3.4 מטרים.

145) לוג ספינתך מראה כי עברת 30 מיל ,לאחר שייט של 6 שעות בכיוון דרום מזרח, הזרם באזור הוא צפון מערבי במהירות של קשר 1, מה המרחק שיראה ה - G.P.S?

 • א. 30 מיל.

 • ב. 24 מיל.

 • ג. 40 מיל.

 • ד. 6 מיל.

146) יצאת מהמעגן בשעה 09:00 , בשעה 16:00 מראה ה - G.P.S כי עברתה 45 מיל, ה- LOG מראה כי עברת 48.5 מיל מהוא הזרם באזור?

 • א. זרם נגדי של 0.5 קשר.

 • ב. זרם עם כוון השיט של 1.5 קשר.

 • ג. זרם נגדי של 3.5 קשרים.

 • ד. זרם עם כוון השיט של 3.5 קשר.

147) עברת עם ספינתך, שאורכה 12 מטרים, מצוף מחרטום לירכתיים- 4 שניות, מה מהירותך?

 • א. 3 קשרים.

 • ב. 6 קשרים.

 • ג. 8 קשרים.

 • ד. 2 קשרים.

148) לפי המצפן המגנטי הקורס 150°, ולפי המצפן הג'ירוסקופי 146°, מה שגיאת המצפן המגנטי ומה הדויאציה אם הוראציה באזור היא 1W?

 • א. DEV. 4E/ C. ERR. 4W

 • ב. ב. DEV. 3W/ C. ERR. 4W

 • ג. ג. DEV . 3E/ C. ERR. 4E

 • ד. לא ניתן לחשוב משום שגם למצפן הג'ירוסקופי דוויאציה ווראציה.

149) מה ניתן לקבל מהמפה הימית באזור ההפלגה?

 • א. את השפעת הוראציה על המצפן.

 • ב. את השפעת הדויאציה על המצפן.

 • ג. במפה אין נתונים הקשורים לשגיאת המצפן.

 • ד. את השפעת הוראציה והדויאציה על המצפן.

150) היכן על מפת מרקטור מודדים וקוראים את המרחק?

 • א. על הסקלה המיוחדת המשורטטת מסביב לשושנת המצפן שבמפה.

 • ב. על שנתות האורך בצד העליון והתחתון של המפה.

 • ג. על שנתות הרוחב בצד ימין ובצד שמאל של המפה.

 • ד. אין חשיבות באיזה צד או מסביב למצפן של המפה.