מצלמה
בשידור חי

052-5111000

צלצל עכשיו עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע

141) אתה נמצא בגאות של 1.5 מטרים, מד העומק מראה 19 מטרים ואילו במפה מופיע 20 מטרים בהנחה שמד העומק מדויק, מהוא שוקע ספינתך?

 • א. 1.5 מטרים.

 • ב. 2.5 מטרים.

 • ג. 1 מטרים.

 • ד. 3.5 מטרים.

142) מתחת לשדרית הספינה מותקן מד עומק ובצג קוראים 6 מטרים, שוקע הספינה 2 מטרים, יש גאות של 1 מטר מהוא עומק המים שיופיע באותו מקום במפה?

 • א. 5.5 מטרים.

 • ב. 6 מטרים.

 • ג. 7 מטרים.

 • ד. 9 מטרים.

143) בזמן שפל מדדת את עומק המים בעזרת חבל וקבלת 8 מטרים, מהוא העומק מתחת לשדרית (KEEL) אם השוקע שלך הוא 1.6 מטר והמרחק בין הסיפון לפני המים הוא 1 מטר?

 • א. 6.4 מטרים.

 • ב. 5.4 מטרים.

 • ג. 4.4 מטרים.

 • ד. 3.4 מטרים.

144) לוג ספינתך מראה כי עברת 30 מיל, לאחר שייט של 6 שעות בכיוון דרום מזרח, הזרם באזור הוא צפון מערבי במהירות של קשר 1, מה המרחק שיראה ה - G.P.S?

 • א. 30 מיל.

 • ב. 24 מיל.

 • ג. 40 מיל.

 • ד. 6 מיל.

145) יצאת מהמעגן בשעה 09:00, בשעה 16:00 מראה ה - G.P.S כי עברתה 45 מיל, ה- LOG מראה כי עברת 48.5 מיל מהוא הזרם באזור?

 • א. זרם נגדי של 0.5 קשר.

 • ב. זרם עם כוון השיט של 1.5 קשר.

 • ג. זרם נגדי של 3.5 קשרים.

 • ד. זרם עם כוון השיט של 3.5 קשר.

146) עברת עם ספינתך, שאורכה 12 מטרים, מצוף מחרטום לירכתיים- 4 שניות, מה מהירותך?

 • א. 3 קשרים.

 • ב. 6 קשרים.

 • ג. 8 קשרים.

 • ד. 2 קשרים.

147) לפי המצפן המגנטי הקורס 150°, ולפי המצפן הג'ירוסקופי 146°, מה שגיאת המצפן המגנטי ומה הדויאציה אם הוראציה באזור היא 1W?

 • א. DEV. 4E/ C. ERR. 4W

 • ב. DEV. 3W/ C. ERR. 4W

 • ג. DEV . 3E/ C. ERR. 4E

 • ד. לא ניתן לחשוב משום שגם למצפן הג'ירוסקופי דוויאציה ווראציה.

148) מה ניתן לקבל מהמפה הימית באזור ההפלגה?

 • א. את השפעת הוראציה על המצפן.

 • ב. את השפעת הדויאציה על המצפן.

 • ג. במפה אין נתונים הקשורים לשגיאת המצפן.

 • ד. את השפעת הוראציה והדויאציה על המצפן.

149) היכן על מפת מרקטור מודדים וקוראים את המרחק?

 • א. על הסקלה המיוחדת המשורטטת מסביב לשושנת המצפן שבמפה.

 • ב. על שנתות האורך בצד העליון והתחתון של המפה.

 • ג. על שנתות הרוחב בצד ימין ובצד שמאל של המפה.

 • ד. אין חשיבות באיזה צד או מסביב למצפן של המפה.

150) כלי שייט "B" ומציג את האורות של תמונה "1" מבחין בספינה "I" המציגה את האורות בתמונה "17" וקיימת סכנת התנגשות ביניהם, מה הפעולה הנדרשת? (שאלת חובה)

 • א. B תפנה דרך, מפרשית מפנה לכלי שייט גורר.

 • ב. I תפנה דרך, גורר נחשב לממוכן, ולכן תפנה.

 • ג. B תפנה דרך, נחשבת לכלי שייט משיג ועובר.

 • ד. B תמשיך בקורס, I תשנה מהירות.