מצלמה
בשידור חי

052-5111000

צלצל עכשיו עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע

171) איזה מהסימנים הבאים אינו סימן מצוקה? (שאלת חובה)

 • א. צפירה מתמשכת (ללא הפסק) בצופר של כלי השיט.

 • ב. קולות נפץ (כמו למשל קולות ירי מנשק) כל דקה.

 • ג. אדם העומד על הסיפון ומניף ידיו מעלה מטה לצידי הגוף.

 • ד. הצגת דגלי הקוד C ו - D על תורן כלי שיט.

172) מה פירושו של דגל קוד שבתמונה 104?

 • א. "אני פורקת, טוענת או נושאת חומרים מסוכנים".

 • ב. "אני במצוקה ומבקשת עזרה מיידית!".

 • ג. "אדם בים!".

 • ד. "אני מתקשה בתמרון, אנא פנו לי דרך".

173) הספינה "טרנטה" המסיעה נוסעים בשכר הפליגה בבוקר מנמל הקישון ועל סיפונה הרבה נוסעים. בשעה 09:30 בהיותה בדרך חזרה לנמל הקישון ירד עליה ערפל כבד. איזה אותות עליה להציג ו/או להשמיע?

 • א. אות קולי צפירה אחת ממושכת בכל שתי דקות. אין טעם להדליק אורות נווט לא יראו אותם בערפל.

 • ב. אות קולי בראות לקויה של כלי שיט המסיע נוסעים: צפירה אחת ממושכת וחמש קצרות, אורות תורן, צד וירכתיים.

 • ג. אות קולי של כלי שיט ממוכן בדרך (שתי צפירות ממושכות) כל 2 דקות וכן אורות סביב אדום מעל לבן מעל אדום בתורן.

 • ד. אות קולי של כלי שיט ממוכן בדרך העושה דרכו במים (צפירה אחת ממושכת בכל שתי דקות) וכן את אורות הניווט שלה: ראש תורן, אורות צד וירכתיים.

174) באיזה ערוצים במכשיר הקשר אתה יכול לקרוא לעזרה (בדיבור) לכלי שייט אחר בעת מצוקה?

 • א. בערוץ 16:8:6.

 • ב. בערוץ 67:24:16.

 • ג. בערוץ 25:13:6.

 • ד. בערוץ 6:25:75.

175) מהם המסמכים שחייבים להימצא בספינה בעת הפלגה?

 • א. תעודת ביטוח, תעודת זיהוי, תעודת משיט, רישיון שיט ותעודת רישום.

 • ב. תעודת יושר, רישיון שיט, תעודת משיט, תעודה זיהוי ותעודת רישום.

 • ג. רישיון שיט, תעודת מזהה, תעודת משיט, תעודת ביטוח צד ג'.

 • ד. תעודת ביטוח, רישיון שיט, אישור בריאות תקינה, רישיון משיט.

176) שני משיטים "טריים" (שהוסמכו לפני חודשיים) יצאו לים בסירה השייכת לחברם, מחוף "צלופח" המשמש לסירות ואופנועי ים. הם הפליגו לאט ובניצב לקו החוף עד שהתרחקו - 200 מטרים ממנו ואז פנו דרומה והגבירו את המהירות ל - 15 קשר. האם נהגו לפי החוק?

 • א. לא! למשיט שהוותק שלו פחות משנה אסור להפליג במהירות העולה על 10 קשרים.

 • ב. כן. אחרי 150 מטרים מותר לשנות אורח (קורס) לכל כיוון ולהגביר מהירות.

 • ג. לא! צריך להפליג לאט (עד 5 קשרים) לצורך מעבר אל מחוץ לתחום של 300 מטרים מקו השפל בחוף בדרך הקצרה ביותר ורק אז מותר להגביר מהירות ולשנות אורח.

 • ד. כן. התקנה בדבר 300 מטרים מקו השפל והפלגה בניצב לקו החוף נוגעת לשיט בתחום חוף רחצה מוכרז בלבד.

177) ספינתך התנגשה בכלי שיט אחר, אחד הנוסעים איתך נפגע ונגרם נזק לשני כלי השיט. למי יש חובה לדווח (בכתב!) על תאונה כזו?

 • א. לתחנת מגן דוד אדום אליה הובא הנפגע ולמשרד הבריאות.

 • ב. לרשות הספנות והנמלים ולמשטרת ישראל.

 • ג. למנהלת הנמל או המעגנה הקרובה למקום בו קרתה התאונה.

 • ד. לחברת הביטוח ולמשטרה.

178) איזו תופעה מטאורולוגית תתרחש בתקופת החורף עקב עליה מהירה ותלולה בלחץ הברומטרי?

 • א. כאשר מזג האוויר סוער וגשום עליה זו מבשרת על המשך דומה.

 • ב. התהוותה של רמה ברומטרית שתגרום למזג אוויר נאה.

 • ג. שינויים ברומטרים מצביעים על סיכוי למזג אוויר גשום וסוער בשעות הקרובות.

 • ד. אין לעליה זו שום השפעה על מזג האוויר.

179) כיצד מטפלים בצריבה בעור שנגרמה ממדוזה או ביצי מדוזה?

 • א. שטיפה במי חמצן מחוממים.

 • ב. שפשוף מקום הצריבה במגבת קשה.

 • ג. שטיפת הצריבה בתמהיל (תערובת) של מים וחומץ או אמוניה.

 • ד. שטיפה ושפשוף במי ים, ללא כל תוספות.

180) כאשר פורצת שריפה ליד לוח הבקרה בעמדת ההגאי שבו נמצאים המחוונים והחיווט החשמלי שלהם מהו אמצעי הכיבוי היעיל ביותר כדי למנוע נזקים מיותרים?

 • א. מטפה גז כיבוי CO2 או מטפה אבקה.

 • ב. קצף ממטפה קצף.

 • ג. שמיכת כיבוי אש.

 • ד. מים, בזרם חזק.